Spring til indhold

Vordingborg

kort der viser Vordingborg lokalområdes afgrænsning

Boligområde

B 17.01 Boligområde Nord for bymidten

B 17.02 Boligområde Aarsleffsgade

B 17.03 Boligområde Valdalsparken

B 17.04 Boligområde Slotsgade

B 17.05 Boligområde Mølleparken/Fuglebakken

B 17.06 Boligområde Masnedsund

B 17.07 Boligområde Ore

B 17.08 Boligområde Københavnsvej/Solbakkevej

B 17.09 Boligområde Sankelmarksvej

B 17.10 Boligområde Oxholmsvej

B 17.11 Boligområde Masnedø Pilealle

B 17.12 Boligområde Nøddebo

B 17.13 Boligområde Vognmandsmarken

B 17.14 Boligområde Mågevej

B 17.15 Boligområde Masnedøvej ved Storstrømsbroen

B 17.16 Boligområde Kildemarksvej

B 17.18 Boligområde Magrethevej

B 17.19 Boligområde Garverigrunden

B 17.20 Boligområde Falunvej

B 17.22 Boligområde Iselingen

B 17.23 Boligområde Heibergsvej

B 17.24 Boligområde Riddergade

B 17.25 Boligområde Fasanvej

B 17.26 Boligområde Violvej

B 17.27 Boligområde Skoleparken

B 17.28 Boligområde Sydhavnen

B 17.29 Boligområde Trellemarken

B 17.30 Boligområde Langøvej

B 17.31 Boligområde Rosenholmene

B 17.32 Boligområde Rosenholmene

Centerområde

C 17.01 Centerområde Købmagergade

C 17.02 Centerområde Marienbergvej

C 17.03 Centerområde Valdal

C 17.04 Centerområde ved Vordingborg Sydhavn

C 17.05 Centerområde Valdemarsgade

C 17.06 Centerområde Banegårdsområdet

C 17.07 Centerområde Vordingborg Bymidte

C 17.08 Centerområde Bryggervangen

C 17.09 Centerområde Masnedsund

C 17.10 Centerområde Godshotellet

C 17.11 Centerområde Rådhuset

C 17.12 Centerområde Baisstræde

C 17.13 Centerområde Algade vest

C 17.14 Centerområde Valdemarsgade midt

C 17.15 Centerområde Stationen

C 17.17 Centerområde Offentlige P-pladser

C 17.24 Centerområde Prins Jørgens Allé

C 17.25 Centerområde Valdemarstorvet

C 17.26 Centerområde ved Vordingborg Sydhavn

Erhvervsområde

E 17.01 Erhvervsområde Møllegården

E 17.02 Erhvervsområde nordlige del af Masnedø

E 17.03 Erhvervsområde sydlige del af Masnedø

E 17.04 Erhvervsområde nordlige del af Masnedø

E 17.05 Erhvervsområde TV ØST

H 17.01 Havneområde Vesthavnen

H 17.02 Havneområde Nordhavnen

H 17.03 Havneområde Vordingborg Havn

H 17.04 Havneområde Sydhavnen

H 17.05 Havneområde Vesthavnen, sydlige del

H 17.06 Havneområde Vesthavnen, sydlige del

Offentligt område

O 17.01 Offentligt område Møllegården

O 17.02 Offentligt område Kirke engen og skoven

O 17.03 Offentligt område Marienberg Skole

O 17.04 Offentligt område Rudolf Steiner Skolen

O 17.05 Offentligt område Museum - Masnedø Fort

O 17.06 Offentligt område Iselingeskolen og VU

O 17.07 Offentligt område Kasernen

O 17.08 Offentligt område Kasernen øvelsesterræn

O 17.09 Offentligt område Oringe

O 17.10 Offentligt område Solbakkevej

O 17.11 Offentligt område Vordingborg Skolen

O 17.12 Offentligt område Kuskevej / Brovejen

Rekreativt område

R 17.01 Rekreativt område - Kolonihaver - Møllegården

R 17.02 Rekreativt område - Kyst - Ore Strand

R 17.03 Rekreativt område - Trellemarken - Vordingborg

R 17.05 Rekreativt område - Brovejen

R 17.06 Rekreativt område - Park - Nord for Rådhuset

R 17.07 Rekreativt område - Skov - Iselingen

R 17.08 Rekreativt område - Stadion - Vordingborg

R 17.09 Rekreativt område - Kyst og havn - Masnedø

R 17.10 Rekreativt område - buffer Rosenholmene

R 17.11 Nærrekreativt område Rosenholmene

Sommerhusområde

S 17.01 Sommerhusområde syd for Orevej

S 17.02 Sommerhusområde Bjergmarken

S 17.03 Sommerhusområde Campingpladsen Ore

S 17.04 Sommerhusområde Ternevej

Tekniske anlæg

T 17.01 Baneterræn Stationen

T 17.02 Rensningsanlæg - Vordingborg

T 17.03 Storstrømsbroen - Anlægsområde

T 17.04 Baneterræn - Arbejdsområde