Spring til indhold

Tillæg og aflyste rammer

Nedenfor ses tillæg til kommuneplanen, som har medført ændringer i mål, retningslinjer eller rammer for lokalplanlægningen efter kommuneplanens vedtagelse.

Tabel med tillægsnummer, titel, høringsperiode eller vedtagelsesdato

Tillæg nr.

Kommuneplan 2022-2030

Vedtaget

Tillæg nr. 1 Vordingborg Biofuel 25. jan. 2023
Tillæg nr. 2 Kunstværket Havneslottet 01. mar. 2023
Tillæg nr. 3 Boliger og erhverv på Marienbergvej i Vordingborg 12. apr. 2023
Tillæg nr. 4 Kursusvirksomhed på Rytsebækvej 04. jan. 2023
Forslag
tillæg nr. 5
Anlæg til sportsfaciliteter i Præstø I høring
11.03-08.04.2024
Tillæg nr. 6 Højspændingsstation Vordingborg Nord 11. okt. 2023
Tillæg nr. 8 Anlæg til produktion af elektrobrændstof 11. okt. 2023
Tillæg nr. 9 Ændring af ramme B 17.01 07. jun. 2023
Forslag
tillæg nr. 10
Ny ramme L 14.08 Busemarke Syd I høring
15.04-07.05.2024
Tillæg nr. 11 Ændring af rammeforhold, Stege øst 29. nov. 2023
Tillæg nr. 12 Landsby Endegårde 11. okt. 2023
Forslag
Tillæg nr. 13
Boliger ved Langelinie 48 i Stege AFLYST
Forslag
tillæg nr. 14
Centerområde Valdal I høring
11.03-08.04.2024
Tillæg nr. 15 Knudshoved Odde naturformidling 01. nov. 2023
Tillæg nr. 16 Ændring af rammer for erhvervsområde Møllegården 14. maj 2024
Forslag
Tillæg nr. 18
Boliger ved Hulemose Sø 04.03-29.04.2024
Tillæg nr. 20 Ændring af rammer for erhvervsområde Ørslev 05. okt 2023
Tillæg nr. 21 Ændring af retningslinjer og rammer dagligvarebutik i Ørslev 07. feb. 2024
Tillæg nr. 22 Transformerstation ved Præstø 20. dec. 2023
Forslag
Tillæg nr. 23
Ændring af rammeområde C 17.05 - Centerområde Valdemarsgade I høring
13.02-19.03.2024
Forslag 
Tillæg nr. 25
Erhvervsområde ved Ulvshalevej og Skydebanevej i Stege I høring
14.05-11.06.2024
Tillæg nr. 27 Erhvervsområde Vordingborg havn 03. apr. 2024
Forslag
Tillæg nr. 28
Risikovirksomhed Køng Biogas I høring
12.04-07.06.2024
Forslag
tillæg nr. 29
Multipier i Vordingborg Havn I høring
04.03-29.04.2024